Kabaret Kosmos

[:sv]Kosmos4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabaret Kosmos skapades 2014 i ett samarbete mellan en färgstark och brokig grupp scenkonstnärer. Koreografen Jannine Rivel och NewOpera CO:s Niklas Rydén kom att prata om Jannines farfar, clownen Charlie Rivel, och bestämde sig för att skapa en konstkabaret med bland annat ett remixat clownnummer av Charlie Rivel.

NewOpera CO lyckades skapa en viss finansiering med stöd från VGR och vi kunde planera för en premiär på Atalante i december 2014. Ensemblen består av Michele Collins, David Sperling Bolander, Jannine Rivel, Clara Gustavsson, Karin Wiberg och Niklas Rydén, samt musikerna Magnus Boqvist, Victor Olofsson och Georgia Wartel. I uppsättningen på Aftonstjärnan 2015 var det Johanna Ekholm på bas istället för Georgia.

Kabaret Kosmos kom att få ett rymdtema som inspirerade scenografi och stämningar. Annars arbetade vi gemensamt fram olika aktioner, danser och hela formatet. Niklas Rydén och David Sperling Bolander skrev texter. Jannine Rivel koreograferade och skapade tillsammans med David ett nytt clownkoncept. Michele arbetade ut sina aktioner med texter av Gertrude Stein. Så här beskriver vi Kabaret Kosmos:

En grupp människor har lämnat jorden. Under sin kosmiska resa ser de tillbaka och minns hur det var på jorden, både det som var gott och det som var ont.
Med Michele Collins, performancekonstens drottning i Göteborg, David Sperling Bolander, den oöverträffade scen-musikkonstnären, Niklas Rydén, skaparen av nyopera och Varieté Atalante, Clara Gustavsson, den skönsjungande som är klippt ur en trettiotalsfilm, Jannine Rivel, koreografen med rötter i både modern dans och cirkus, Karin Wiberg, violinisten och scenkonstnären som syns i så många sammanhang. Samt Magnus Boqvist på rymdljud och slagverk, och Viktor Olofsson på rymdgitarr.
Tillsammans med orkestern tar de er med till rymdstaden Kos-Tikk där det alltid är natt och kabarén spelas dygnet runt. Det är elaka texter, rymdmusik, underskön stämsång, remissat clownnummer av Charlie Rivel, Django Reinhardt, modern dans, konstiga ljud, hundar på små vagnar, texter av Gertrude Stein, rymdskrot och ett pärlband av oförglömliga slagdängor.

Kabaret Kosmos har spelats på Atalante 2014 och på Teater Aftonstjärnan 2015 och erhållit stöd från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd två gånger. Kabaret Kosmos kommer fortsätta spelas 2016–17.

Se film från Atalante (bättre ljud)
  Akt 1  Akt 2

 

Se film från Teater Aftonstjärnan
 Akt 1  Akt 2[:en]Kosmos4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaret Kosmos was created in 2014 in a collaboration between a colorful and diverse group of performing artists. Choreographer Jannine Rivel and NewOpera CO’s Niklas Ryden came to talk about Jannines grandfather, the famous clown Charlie Rivel, and decided to create an art cabaret, including a remixed clown number of Charlie Rivel.

The ensemble consists of Michele Collins, David Sperling Bolander, Jannine Rivel, Clara Gustavsson Karin Wiberg and Niklas Ryden, as well as musicians Magnus Boqvist Victor Olofsson and Georgia Wartel. In the set of Teater Aftonstjärnan in 2015, it was Johanna Ekholm on bass instead of Georgia.

Cabaret Kosmos came to have a space theme that inspired set design and atmosphere. Otherwise, we worked together in the ensemble to develop various actions, dances and the whole format. Niklas Ryden and David Sperling Bolander wrote the lyrics. Jannine Rivel choreographed and created with David a new clown concept. Michele worked out her actions with texts by Gertrude Stein. This is how we describe Cabaret Kosmos:

A group of people have left the earth. During their cosmic journey they look back and remember how it was in the earth, both what was good and what was bad.
With Michele Collins, performance art queen in Gothenburg, David Sperling Bolander, the exceptional scene-music artist, Niklas Ryden, creator of nyopera and Variety Atalante, Clara Gustavsson, the vocalist that is cut out of a thirty’s film, Jannine Rivel, choreographer with roots in both modern dance and circus, Karin Wiberg, violinist and stage artist who appears in many contexts.
Together with the orchestra, they take you to the space center of Kos-Tikk where it is always night and the cabaret run around the clock. It’s nasty lyrics, space music, beautiful vocal harmonies, remixed clown numbers of Charlie Rivel, Django Reinhardt, modern dance, strange noises, dogs on small carts, texts by Gertrude Stein, space debris and a string of unforgettable ballads.

Cabaret Kosmos has been played at Atalante in 2014 and at Teater Aftonstjärnan in 2015 and received support from the Västra Götaland Kulturnämnd twice. Cabaret Kosmos will continue playing 2016-17.

 

See film from Atalante (better sound)                               
  Akt 1   Akt 2

 

See film from Teater Aftonstjärnan 
   Akt 1  Akt 2 [:]