Ämnesval

Nästan all klassisk opera tar upp existensiell problematik med ämnen som hat och kärlek, liv och död. Men det sker oftast i en historisk kontext som är fjärran från Sverige idag. Grekiska myter, sjuttonhundratalshov, exotiska zigenarläger, överklassen i Wien på artonhundratalet, kungar, döttrar, kärlek, tvångsgifte och fantasy.

NewOpera CO har velat pröva vad som händer om man tar upp viktiga ämnen i berättelser som mer knyter an till samtiden och till frågeställningar som är aktuella idag. Hittills har det fungerat bra med teman som förluster och sorg, terrordramer, förlorad sångröst, parrelationer och barnuppfostran. Och vi ser fram emot att skapa nyopera om migration, ökade orättvisor, miljön, jämställdhet och ekonomisk politik. Men också om kärlek, hat och ond bråd död.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.