Nyoperamanifestet

• Att utgå från moderna dramatiska berättelser, gärna med en vardaglig ton.

• Att all dialog skall sjungas.

• Att texten skall vara enkel att höra.

• Att sångarna inte använder operateknik utan sjunger med teknik och klang som ligger närmre det talade språket.

• Att det finns ett växelspel mellan arior och recitativ.