Produktioner

[:sv]

Kafé

På ett kafé i en storstad blir tre främlingar instängda när det plötsligt utlyses allmänt utegångsförbud. Utanför pågår något. Ingen vet riktigt vad. En brand. En sprängning. Något slags upplopp. Personerna på kaféet söker desperat efter information samtidigt som de tvingas förhålla sig till vad som sker utanför, till varandra, och till de känslor som uppstår när det som aldrig skulle kunna hända plötsligt sker.

Requiem

Requiem är ett nyskrivet musikdramatiskt verk inspirerat av den katolska latinska själamässan. Requiem är en ceremoni för vår tid, där vi möts i ett rum för gemensam reflektion, sorg, omtanke och inre meditation. Det framförs av kör, dansare, sångare, elektronik och akustiska instrument i en starkt visuell rumslighet. Requiem ska bli en sekulär mässa för alla som söker en fördjupad förståelse för livets mystik. Requiem hade urpremiär 9 september 2020 på Atalante.

It wasn’t me

It wasn’t me är en musikal med texter skrivna av en algoritm. Två chatbottar har låtits prata med varandra, på så vis som vi människor också gör. Vad säger robotarna, som vi programmerat, egentligen om oss? Föreställningen är en samproduktion med internationella musik- och teaterkompaniet The Mainstream.

Regrets

Regrets handlar om ånger, skuld och försoning. Vi får möta två huvudpersoner som sitter och väntar vid det frusnavattnet och talar om livet. Texten sjungs till elektroniska komp i denna uppsättning som vänder upp och ned på relationen mellan aktör och åskådare.

Säg till!Säg till!

Säg till! är en samtidspolitisk konstkabaret som lyfter de stora frågor som blivit så viktiga efter de senare årens politiska utveckling. I Säg till! möts klassisk pianotrio och pop, politiska texter och scenisk aktion.

FamiljenFamiljen

Familjen är NewOpera CO:s femte stora operaprojekt. Under två år har Niklas Rydén samlat berättelser om familjer, barn, relationer och föräldraskap. Det har resulterat i ett collage av scener som med hög igenkänningsfaktor skildrar familjelivets alla sidor. Det härliga, det svåra, det sorgliga och det komiska.

MySånglösa

Sånglösa är NewOperas första barnopera. Den hade premiär i april 2013 och har spelats både på Atalante och på turné. Sånglösa är en berättelse inspirerad av saga och fantasy. Den handlar om sorg och saknad, och om att våga ta itu med det förflutna för att kunna gå vidare.

Cirkus press_014Cirkus

Cirkus är New Opera CO:s tredje verk. Den började skrivas hösten 2010 och hade urpremiär våren 2012. I Cirkus ville Niklas Rydén pröva monologformen och undersöka nyoperans förmåga att trovärdigt förmedla och bära starka melodramatiska känslor av existentiell natur.

Kabaret Kosmos

I Kabaret Kosmos får vi följa en grupp människor har lämnat jorden. Under sin kosmiska resa ser de tillbaka och minns hur det var på jorden, både det som var gott och det som var ont. En konstkabaret som skapades av NewOpera CO 2014 och som spelats på Atalante och Teater Aftonstjärnan.

5_HeadMyVi i Villa

Vi i Villa är en kammaropera om två par som träffas en kväll för en parmiddag i en villa i förorten. Allt är först fint och mysigt, men fasaderna rämnar och det som finns bakom sipprar fram. Ju längre kvällen lider och flaskorna töms, desto mer kommer fram av trauman, sorg, besvikelser, aggressioner och olika slags längtan alla bär på. Ofta utan förmåga att bearbeta.

1_Head_FlickanUppvind

Uppvind är NewOpera CO:s första produktion. Ett allkonstverk med dans, projektion, sång, kör, musik. Premiär 2006. Historien om mannen, kvinnan, den elaka flickan och den vita musen utspelar sig under ett terrordrama i en svensk småstad.[:en]

The FamilyThe Family

The Family is NewOpera CO’s fifth major opera project. For two years, Niklas Ryden gathered stories about families, children, relationships and parenting. It has resulted in a collage of scenes with high recognition depicting family life all sides. The beautiful, the difficult, the sad and the comic.

MySingless

Singless is NewOperas first children’s opera. It premiered in April 2013 and has been performed both at Atalante and on tour. Singless is a story inspired by fairytales and fantasy. It is about grief and loss, and about to dare to deal with the past in order to move on.

Cirkus press_014Cirkus

Cirkus is New Opera Co’s third work. It began to be written in autumn 2010 and premiered in the spring of 2012. In Cirkus Niklas Ryden wanted to try the monologue form and examine the new-opera’s ability to credibly convey and carry strong melodramatic feelings of existential nature.

Kabaret Kosmos

In Kabaret Kosmos, we follow a group of people who have left the earth. During their cosmic journey they look back and remember how it was on the earth, both what was good and what was evil. An art cabaret created by NewOpera CO in 2014 and performed at Atalante and Teater Aftonstjärnan.

5_HeadMyParty in the Villa

Party in the Villa is a chamber opera about two couples who meet one evening to party in a villa in the suburb. Everything is first nice and cozy, but the facades split and what is behind seeps out. The longer the evening suffers and the bottles are emptied, the more comes out of trauma, grief, disappointment, aggression and various longings all carry. Often, without the ability to process.

1_Head_FlickanUpwind

Upwind is NewOpera CO:s first production. It is a multimedia piece with dance, video projections, song, choir, music. It premiered 2006. Upwind is a story about a terror drama in a small swedish town.[:]