[:sv]Säg till! Politisk opera[:en]Speak out! Political project[:]

[:sv]I mars bildades en ny konstellation med samarbeten under en intensiv vecka av laborationer som avslutades med en offentlig visning. Niklas Rydén från NewOpera CO samarbetar här med Saga Björklund Jönsson, Emma Augustsson och Karin Wiberg. Saga är ny i NewOpera CO och annars aktiv i bland annat The Mainstream och Bataljonen som gästat Atalante.
Ur detta möte växte idén till Säg till! fram. Säg till! är en samtidspolitisk nyopera som tar fasta på den turbulens i politiken runtom i världen som fått många att undra hur säker vår demokrati egentligen är. Säg till! kommer att bli en slags politisk konstkabaret som blandar pianotrio med pop, och arga texter med scenisk aktion. Säg till! kommer att spelas både för vuxna och för högstadiet.

Film från laborationsveckan i mars:
[:en]In March, a new constellation was formed during an intensive week of laboratory work completed with a public show. Niklas Rydén from NewOpera CO collaborates here with Saga Björklund Jönsson, Emma Augustsson and Karin Wiberg. Saga is new to NewOpera CO and active, among others, in The Mainstream and Bataljonen an has performed at Atalante.
From this meeting, the idea of Speak out! came up. Speak out! is an contemporary political new opera that sticks to the turmoil in politics around the world that has caused many to wonder how safe our democracy really is. Speak out! will be a kind of political art cabaret that mixes the piano trio with pop, and angry texts with scenic action. Speak out! will be played both for adults and for high school.

Film from the first laboration week:
[:]