Niklas Rydén

[:sv]Niklas Rydén är en svensk kompositör och konstnärlig ledare för den fria scenen Atalante i Göteborg. Där har han under trettio år skrivit musik till dansföreställningar, men också arbetat med film, projektioner och text i sin konstnärliga praktik.

För tio år sedan, 2006, grundade Niklas Rydén NewOpera CO, en oberoende musikdramatisk ensemble, där han utvecklar alternativa former för musikdramatik. Han arbetar med professionella sångare som inte använder operateknik utan sjunger i en mer tal-liknande eller naturlig stil. Niklas Rydén har sedan starten skrivit fyra helaftons nyoperor och en barnopera för lågstadiet. Det senaste verket, Kafé, har premiär i september 2021. NewOpera CO har uppmärksammats för sitt arbete och har nu verksamhetsstöd från statliga Kulturrådet, men också regelbundet stöd från den regionala och lokala nivån.

Niklas Rydén har gästspelat internationellt i bland annat Danmark, Norge, Kina, Armenien, Egypten, Marocko, Finland och Litauen, liksom nationellt i Sverige. Se mer på niklasryden.se[:en]Niklas Rydén is a Swedish composer and artistic director for the independent venue Atalante in Göteborg. There he has during 30 years composed music to dance performances and also worked with film projections and text in his artistic practice.

Ten years ago Niklas Rydén founded NewOpera CO, an independent music drama company, where he’s developing alternative forms for music theatre. He works with professional singers that doesn’t use the opera technique but sings in a more speech-like or natural style. Niklas Rydén has since the start written four full-time operas and one for children. The last piece The Family premiered in september 2016. NewOpera CO has been acknowledged for their work and has financial support from national, regional and local authorities.

Niklas Rydén has been on tour in Denmark, China, Armenia, Egypt, Morocco, Finland, Lithuania as well as in Sweden.[:]