Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/newopera.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Ämnesval

Ämnesval

Nästan all klassisk opera tar upp existensiell problematik med ämnen som hat och kärlek, liv och död. Men det sker oftast i en historisk kontext som är fjärran från Sverige idag. Grekiska myter, sjuttonhundratalshov, exotiska zigenarläger, överklassen i Wien på artonhundratalet, kungar, döttrar, kärlek, tvångsgifte och fantasy.

NewOpera CO har velat pröva vad som händer om man tar upp viktiga ämnen i berättelser som mer knyter an till samtiden och till frågeställningar som är aktuella idag. Hittills har det fungerat bra med teman som förluster och sorg, terrordramer, förlorad sångröst, parrelationer och barnuppfostran. Och vi ser fram emot att skapa nyopera om migration, ökade orättvisor, miljön, jämställdhet och ekonomisk politik. Men också om kärlek, hat och ond bråd död.

Topics:

Almost all classical opera deals with existential problems like hatred and love or life and death. But it usually takes place in a historical context that is far from Sweden today. Greek myths, eighteenth century court, exotic Gypsy camps, the upper class in Vienna in the nineteenth century, kings, daughters, love, forced marriages and fantasy.

NewOpera CO have wanted to find out what happens if you deal with urgent topics in stories that are more linked to our contemporary sociaety and issues that are relevant today. So far it has worked well in the works of NewOpera CO with themes as loss and grief, terror dramas, loss of voice, partner relationships and child raising. And we look forward to create new-opera about migration, the increased inequality, the environment, equality and economic policy. But also about love, hate and sudden death.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *