Ämnesval

Nästan all klassisk opera tar upp existensiell problematik med ämnen som hat och kärlek, liv och död. Men det sker oftast i en historisk kontext som är fjärran från Sverige idag. Grekiska myter, sjuttonhundratalshov, exotiska zigenarläger, överklassen i Wien på artonhundratalet, kungar, döttrar, kärlek, tvångsgifte och fantasy.

NewOpera CO har velat pröva vad som händer om man tar upp viktiga ämnen i berättelser som mer knyter an till samtiden och till frågeställningar som är aktuella idag. Hittills har det fungerat bra med teman som förluster och sorg, terrordramer, förlorad sångröst, parrelationer och barnuppfostran. Och vi ser fram emot att skapa nyopera om migration, ökade orättvisor, miljön, jämställdhet och ekonomisk politik. Men också om kärlek, hat och ond bråd död.

NewOpera CO

NewOpera CO skapar nyopera, nyskapande musikdramatik. Konstnärlig ledare är Niklas Rydén.

Med stöd av

Kulturrådet, VGR, Göteborg, Konstnärsnämnden, Framtidens Kultur, Dramatikerförbundet.

Kontakt

Du kan kontakta NewOpera CO med mail eller vårt kontaktformulär. Info finns här