Nyoperamanifestet

• Att utgå från moderna dramatiska berättelser, gärna med en vardaglig ton.

• Att all dialog skall sjungas.

• Att texten skall vara enkel att höra.

• Att sångarna inte använder operateknik utan sjunger med teknik och klang som ligger närmre det talade språket.

• Att det finns ett växelspel mellan arior och recitativ.

NewOpera CO

NewOpera CO skapar nyopera, nyskapande musikdramatik. Konstnärlig ledare är Niklas Rydén.

Med stöd av

Kulturrådet, VGR, Göteborg, Konstnärsnämnden, Framtidens Kultur, Dramatikerförbundet.

Kontakt

Du kan kontakta NewOpera CO med mail eller vårt kontaktformulär. Info finns här