Nyoperamanifestet

• Att utgå från moderna dramatiska berättelser, gärna med en vardaglig ton.

• Att all dialog skall sjungas.

• Att texten skall vara enkel att höra.

• Att sångarna inte använder operateknik utan sjunger med teknik och klang som ligger närmre det talade språket.

• Att det finns ett växelspel mellan arior och recitativ.

NewOpera Manifest:

• To use modern dramatic stories, preferably with a casual tone.

• That all dialogue should  be sung.

• That the text should be easy to hear.

• That the singers do not use classical opera technique, but sings with a sound that is closer to the spoken language.

• That there is an interaction between the arias and recitatives.

• That swedish is the language.