[:sv]Uppvind[:en]Upwind[:]

[:sv]uppvind_001_jpeg_650x650_q85Uppvind var NewOpera CO:s första uppsättning. Den skapades 2006 efter en kollektiv process där bildkonstnären Jim Berggren, koreografen Minna Kiper och kompositören Niklas Rydén satte igång parallella processer i gruppen. Niklas Rydén skrev sedan libretto och musik till denna NewOpera CO:s första nyopera som är en slags visuell konstkabaret med dansare, sångsolister, kör, projektioner, musiker och föredrag.

Historien utspelas i en liten mellansvensk stad där en medelålders man och kvinna sitter och pratar på ett café. De har haft ett förhållande som aldrig blev något. Kvinnan fick en son med en annan man. Sonen har just dött under militärtjänstgöring i Afghanistan. Utanför, i staden, pågår ett gisslandrama, kanske en terrorattack. På caféet dyker den elaka lilla flickan som kan flyga upp. Hon berättar obehagliga sanningar om människan och får god hjälp av en av de sju vita möss hon har med sig och släpper ut på caféet. Efter tre akter och massa episoder exploderar allt. Bara musen och flickan är kvar. Fortfarande i världen.

Uppvind hade urpremiär 2006 och sattes upp igen 2007 i en omarbetad version.

Det finns en omfattande blogg från processen som går att se här.

Se hela Uppvind från uppsättningen 2006.

Akt 1                                                      Akt 2                                                 Akt 3

 

Medverkande

Text, musik – Niklas Rydén
Bild, projektion – Jim Berggren, Michel Droetto
Rörelse – Minna Kiper
Hon – Malin Dahlström
Han – Gustaf Karlöf
Flickan – Lisen Rylander
Musen – Niklas Rydén
Sång/slagverk – Magnus Boqvist
Sång/bas – Magnus Bergström
Sång/fiol – Livet Nord (2007)
Sång/cello – Emma Nordlund (2007)
Dans – Minna Kiper, Soledad Howe, Klara Rygielski
Kör – Uncas Rydén, Anna Wemmert Clausen, Anders Korobczynski
Kostym – Nonno Nordqvist
Ljus – Viktor Wendin
Regiass – Anna Ulén, Annkatrin Meyerson
Ljud – Pär Bengtsson
Produktion – Kalle Bäccman, Emma Rygielski[:en]uppvind_001_jpeg_650x650_q85Upwind was NewOpera CO’s first performance. It was created in 2006 through a collective process in which the visual artist Jim Berggren, choreographer Minna Kiper and composer Niklas Rydén started parallel processes in the group. Niklas Rydén then wrote the libretto and music for this NewOpera CO’s first new-opera, which is kind of a visual art cabaret with dancers, soloists, choir, projections, music and lectures.

The story takes place in a small Swedish town where a middle-aged man and woman are sitting talking in a cafe. They have had a relationship that was complicated. The woman had a son with another man. The son has just died during military service in Afghanistan. Outside, in the city, there is a hostage drama going on, perhaps a terrorist attack. At the cafe appears the nasty little girl who can fly up in the roof. She tells uncomfortable truths about the mankind and get good help from one of the seven white mice she is carrying with her them and who runs out in the cafe. After three acts and lots of episodes everything explodes. Just the mouse and the girl remains. Still in the world.

Upwind premiered in 2006 and was rebuilt in 2007 in a revised version.

There is an extensive blog from the process that is possible to see here. (swedish)

 

Se Uppvind full performance 2006. (swedish)

Akt 1                                                      Akt 2                                                 Akt 3

 

Team

Text, music – Niklas Rydén
Images, projections – Jim Berggren, Michel Droetto
Movement – Minna Kiper
She – Malin Dahlström
He – Gustaf Karlöf
The girl – Lisen Rylander
The Mous – Niklas Rydén
Song/percussion – Magnus Boqvist
Song/bass – Magnus Bergström
Song/violin – Livet Nord (2007)
Song/violincello – Emma Nordlund (2007)
Dance – Minna Kiper, Soledad Howe, Klara Rygielski
Choir – Uncas Rydén, Anna Wemmert Clausen, Anders Korobczynski
Costume – Nonno Nordqvist
Light – Viktor Wendin
Assistant directors – Anna Ulén, Annkatrin Meyerson
Sound – Pär Bengtsson
Production – Kalle Bäccman, Emma Rygielski[:]